O Grupie Azoty

Nasze produkty

Działalność Grupy Azoty skoncentrowana jest na trzech segmentach biznesowych – nawozach, tworzywach i chemii.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD


Zobacz, co produkujemy


Zobacz, gdzie produkujemy


Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty
Zobacz, co produkujemy

Działalność Grupy Azoty skoncentrowana jest na trzech segmentach biznesowych – nawozach, tworzywach i chemii. Nasze produkty wykorzystywane są w rolnictwie, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym i meblarskim. Chemia z Grupy Azoty używana jest również do produkcji artykułów AGD, sprzętu sportowego oraz farb i lakierów. 

[102-7]

Udział w przychodach Grupy Azoty w 2020 roku[102-2]

Nawozy mineralne

Najważniejszym i największym obszarem naszej działalności są nawozy mineralne. Dostarczamy sztuczne nawozy, które umożliwiają efektywną i prawidłową ekologicznie uprawę, zapewniając dochodowość gospodarki rolnej i przystępność cen żywności. Bierzemy pod uwagę wymogi nowych odmian roślin, zmiany zasobności gleb, wysokość i jakość płodów oraz przeznaczenie upraw. Mamy w ofercie nawozy azotowe, wieloskładnikowe oraz specjalistyczne. Produkcją nawozów zajmują się nasze spółki w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku i Chorzowie, a także w Niemczech i Hiszpanii. Jesteśmy liderem na polskim rynku i drugim co do wielkości producentem nawozów mineralnych w Unii Europejskiej.

Nawozy azotowe zawierają azot jako podstawowy składnik odżywczy roślin. Głównym surowcem do produkcji jest gaz ziemny. W ofercie nawozów azotowych mamy mocznik, nawozy saletrzane, nawozy azotowe z siarką oraz siarczan amonu. 

Przychody
(mln PLN)20192020ZMIANA R/R
Przychody segmentu6 7166 364-5%
EBITDA965820-15%
Marża EBITDA14%13%-1pp


Nawozy mineralne

Przeczytaj więcej o naszych nawozach


Mocznik

to nawóz azotowy zawierający 46% azotu, produkowany w Puławach (PULREA®), Policach (mocznik) i Kędzierzynie. Jest nawozem uniwersalnym – może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne w różnych okresach wzrostu, zarówno w formie granulowanej, jak i roztworu. Poza rolnictwem produkt wykorzystywany jest również do celów technicznych, głównie w produkcji żywic klejowych stosowanych w przemyśle płyt drewnopochodnych. Mocznik może stanowić również bazę do dalszego przetworzenia, w tym na płynny nawóz – roztwór saletrzano-mocznikowy RSM®, oraz na melaminę.

Nawozy saletrzane
  • Saletra amonowa to nawóz o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie. Zawiera od 30% do 34% azotu.
  • Saletrzak to nawóz azotowy zawierający do 28% azotu. Jest nawozem uniwersalnym, nadającym się do każdego rodzaju gleby. Odznacza się dobrą rozpuszczalnością, dlatego jest łatwo przyswajalny przez rośliny uprawne.
  • Roztwór saletrzano-mocznikowy to płynny nawóz azotowy. Produkowany jest w trzech rodzajach o różnych zawartościach azotu: 32%, 30% i 28%. Ze względu na swą postać jest bardzo łatwo przyswajalny przez rośliny. Występuje także w wersji z dodatkiem siarki.


Nawozy azotowe z siarką

to nawozy poprawiające bilans siarki w glebie i korzystnie wpływające na przyswajalność azotu przez rośliny uprawne, co podnosi jakość i wielkość uzyskiwanych plonów.

Nawozy wieloskładnikowe

to nawozy uniwersalne, które w zależności od składu mogą być stosowane do różnych rodzajów roślin i gleb. Oprócz podstawowych składników: azotu, fosforu i potasu, nawozy te zawierają drugorzędne składniki pokarmowe, takie jak magnez, siarka, wapń. Mogą też zawierać mikroelementy, np. bor i cynk. Nawozy wieloskładnikowe mogą być stosowane pod wszystkie rośliny uprawne. Aktualna oferta Grupy Azoty zawiera ponad 40 rodzajów nawozów wieloskładnikowych. Produkujemy też nawozy o składach skomponowanych pod kątem indywidualnych potrzeb klientów.

Nawozy specjalistyczne

są dostosowane do wymagań stawianych w szczególności przez sektory owocowo-warzywny, ogrodniczy oraz utrzymania terenów zielonych.

Tworzywa

Tworzywa oferowane przez Grupę Azoty charakteryzują się dużą odpornością termiczną i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, elektrotechnice, artykułach gospodarstwa domowego oraz przemyśle spożywczym i włókienniczym. Nasza Grupa wytwarza poliamid-6 (PA-6) i tworzywa modyfikowane na bazie poliamidu-6 oraz innych tworzyw inżynieryjnych. Produkuje także tworzywa modyfikowane o określonym składzie na potrzeby indywidualnych klientów.

Przychody
(mln PLN)20192020ZMIANA R/R
Przychody segmentu1 4581 135-22%
EBITDA50-32-164%
Marża EBITDA3%-3%-6pp


Poliamid 6

Chemia

Segment chemiczny w Grupie Azoty to produkty OXO, siarka, melanina oraz biel tytanowa.

  • Alkohole OXO stosowane są do produkcji plastyfikatorów, w przemyśle farb i lakierów, tekstylnym oraz rafineryjnym. Wykorzystywane są również jako rozpuszczalnik olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywic, wosków i produktów petrochemicznych.
  • Siarka w naszej ofercie to siarka kopalniana, a jej podstawowym zastosowaniem jest produkcja kwasu siarkowego, który ma szerokie zastosowanie w chemii.
  • Melamina to nietoksyczny i niepalny produkt w postaci białego proszku. Wykorzystywany jest m.in. do produkcji żywic syntetycznych, tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, klejów, farb, lakierów i środków przeciwzapalnych.
  • Biel tytanowa to najbardziej rozpowszechniona grupa pigmentów nieorganicznych charakteryzująca się najwyższymi współczynnikami załamania światła. Ma także zdolności absorbujące szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. Znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, a także tworzyw sztucznych, papierniczym, włókien sztucznych, ceramicznym, gumowym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.
Przychody
(mln PLN)20192020ZMIANA R/R
Przychody segmentu2 6392 552-4%
EBITDA20826628%
Marża EBITDA8%11%3pp


Plastyfikatory


OXO


Melamina

Zobacz, gdzie produkujemy

Aby w pełni wykorzystywać moce przerobowe naszych zakładów oraz mieć pewność zachowania ciągłości procesów produkcyjnych, zapewniamy naszej Grupie bezpieczeństwo dostaw surowców strategicznych. Posiadamy zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia, a nasi eksperci nieustannie monitorują rynek w poszukiwaniu nowych i alternatywnych dostawców. Grupa Azoty nie wyklucza także budowy powiązań kapitałowych z dostawcami surowców. Jednocześnie integracja struktur Grupy pozwala osiągnąć w procesie negocjacji efekt skali oraz minimalizować koszty zakupu surowców.

[102-6]

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty

Chociaż nasze produkty są dostępne niemal na całym świecie, najwięcej sprzedajemy ich w Polsce. Największymi odbiorcami poza krajem są Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Włochy, Francja i Belgia. Na rynek polski kierowane są nawozy oraz produkty segmentu Chemia (mocznik oraz alkohole OXO). Eksport do Unii Europejskiej dotyczy przede wszystkim nawozów (np. Saletrosan® 26, Siarczan Amonu AS21, Salmag®, Pulan®, RSM®, Polifoska®), tworzyw oraz alkoholi OXO, natomiast do Azji poliamidu-6. Nawozy produkowane przez Grupę Azoty sprzedawane są również w Ameryce Południowej.

Produkty Grupy Azoty obecne na wszystkich rynkach

[102-7]

Europa - Przychody 2020 (mln PLN)


Grupa Azoty
Compo Expert
Tworzywa
Chemia
Energetyka
Pozostałe
Polska (-8%)350701551042256218
Unia Europejska (-13%)8317257841135026
Pozostała Europa (+63%)396754422802


Świat - Przychody 2020 (mln PLN)


Grupa Azoty
Compo Expert
Tworzywa
Chemia
Energetyka
Pozostałe
Azja (-8%)0232106000
Afryka (-13%)332947300
Ameryka Północna (-4%)0229301600
Ameryka Południowa (-12%)4722012700

Struktura geograficzna 2020

O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty