O Grupie Azoty

Grupa Azoty w czasie pandemii COVID-19

Naszą aktywność związaną z pandemią koronawirusa w 2020 roku skupiliśmy na trzech obszarach – bezpieczeństwo naszych pracowników, bezpieczna ciągłość produkcji oraz pomoc zewnętrzna, której mogły udzielić nasze zakłady.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
N

Naszą aktywność związaną z pandemią koronawirusa w 2020 roku skupiliśmy na trzech obszarach – bezpieczeństwo naszych pracowników, bezpieczna ciągłość produkcji oraz pomoc zewnętrzna, której mogły udzielić nasze zakłady. Już w marcu 2020 roku – czyli na samym początku epidemii – w spółkach Grupy Azoty powstały specjalne zespoły koordynujące działania we wszystkich obszarach związanych z reagowaniem na skutki pandemii COVID-19.

Zobacz, jak zadbaliśmy o bezpieczeństwo pracowników i ciągłość produkcji

Odpowiednia komunikacja i rzetelna informacja:

 • w serwisach intranetowych oraz przez radiowęzły publikowane były informacje o koronawirusie oraz zalecenia dotyczące zachowania pracowników opracowane przez ekspertów,
 • przygotowaliśmy instrukcje, zalecenia oraz wskazówki dotyczące sposobów unikania zarażenia koronawirusem.

Bezpieczna praca w zakładach:

 • zamknięcie zakładów dla osób z zewnątrz z wyjątkiem niezbędnych dostaw surowców i odbioru produktów,
 • pomiar temperatury pracowników,
 • punkty dezynfekcji oraz montaż pojemników z płynem odkażającym w różnych częściach zakładów,
 • praca zdalna wszędzie tam, gdzie to możliwe,
 • zdalne spotkania wewnętrzne oraz z partnerami zewnętrznymi,
 • minimalizacja obiegu papierowych dokumentów.

DOBRA PRAKTYKA

Dla naszych pracowników, którzy w czasie pandemii musieli opiekować się dziećmi, wprowadziliśmy dodatkowe świadczenie – pracownicy mający dzieci od 8 do 12 lat (a więc starsze niż objęte zasiłkiem ZUS) mogli skorzystać z dodatkowych dni wolnych, za które otrzymywali 80% wynagrodzenia.

 
Zobacz, jak pomagaliśmy w czasie pandemii
[203-2]
 • W skali Grupy Azoty przekazaliśmy ponad 4 mln zł na walkę z koronawirusem. Pieniądze trafiły do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych zlokalizowanych przede wszystkim w regionach, w których działają poszczególne spółki Grupy. Darowizny miały charakter pieniężny i rzeczowy (m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki higieniczne).

 • Już w kwietniu 2020 roku rozpoczęliśmy produkcję własnych oryginalnych środków dezynfekcyjnych opartych na wytwarzanym nadtlenku wodoru. Nowatorski produkt o nazwie PULSEPT wyprodukowany w Grupie Azoty Puławy szybko uzyskał pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Objęliśmy partnerstwem strategicznym webinar „Bezpieczna chemia – bezpieczeństwo w dobie pandemii COVID-19” organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. 

 • Grupa Azoty Police pomogła Fundacji Polskich Wartości w przekazaniu ośmiu polskim placówkom na Litwie 10 tys. maseczek chirurgicznych, 2 tys. maseczek szytych i ponad 10 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk, a także żeli do rąk dla dzieci oraz sprzętu sportowego i edukacyjnego. 


DOBRA PRAKTYKA
[203-2]

W czasie pandemii kędzierzyńsko-kozielski szpital spełniał funkcję szpitala jednoimiennego, przyjmując wyłącznie pacjentów zakażonych oraz podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Pojawiła się wówczas potrzeba odkażania wody, która mogła zawierać drobnoustroje. Problem rozwiązała Grupa Azoty ZAK, przekazując placówce podchloryn sodu. Spółka na co dzień wykorzystuje ten środek do kondycjonowania wody w swoich instalacjach. Substancja bardzo dobrze sprawdza się w zwalczaniu bakterii, wirusów i grzybów, dzięki czemu bezpiecznie uzdatnia ścieki szpitala.

 

DOBRA PRAKTYKA
[203-2]

Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty w Tarnowie rozpoczęło produkcję rękawiczek o właściwościach antywirusowych. „Bezpieczna rękawiczka” jest pokryta warstwą srebra, powszechnie i od dawna stosowanego do zwalczania wirusów i bakterii. Tarnowskie Centrum włączyło się również w inicjatywę #DrukarzeDlaSzpitali i przekazało na jej cel filamenty Tarfuse do druku 3D, z których są produkowane, a potem dostarczane do szpitali, osłony ochronne i gogle. Filament został też bezpłatnie przekazany jako wsparcie projektu pierwszego polskiego respiratora @VentilAid. To projekt typu open source realizowany przez polskich inżynierów i projektantów udostępniających dokumentację respiratora, aby można go było wykonać w dowolnym miejscu za pomocą drukarki 3D i bardzo podstawowych części. 


Spółka z Tarnowa pomogła również zabezpieczyć środki transportu okołomedycznego dla placówek medycznych w regionie – wypożyczono im siedem samochodów osobowych. 

 
O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty