EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

W Grupie Azoty zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie niesie ze sobą Europejski Zielony Ład i realizujemy cele jakie stawia przed nami. Świadczą o tym konkretne projekty, zdefiniowane w a...

W Grupie Azoty zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie niesie ze sobą Europejski Zielony Ład i realizujemy cele jakie stawia przed nami. Świadczą o tym konkretne projekty, zdefiniowane w agendach poszczególnych Segmentów. Chcemy chronić zasoby naturalne m.in. dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców, wprowadzaniu na rynek nowych katalizatorów zmniejszających ładunek gazów cieplarnianych do atmosfery, czy opracowywanie efektywniejszych formuł nawozowych. Redukujemy emisje, w szczególności gazów cieplarnianych, wprowadzamy nawozy kwalifikowane do tzw. zielonej chemii, a także zwiększamy efektywność energetyczną i surowcową naszych projektów technologicznych.

czytaj więcej

skanery doglebowe

Wspieramy rolników, propagując idee rolnictwa precyzyjnego. W tym celu rozszerzamy ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych dla potrzeb precyzyjnego dawkowania nawozów przez nasz...

Wspieramy rolników, propagując idee rolnictwa precyzyjnego. W tym celu rozszerzamy ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych dla potrzeb precyzyjnego dawkowania nawozów przez naszych klientów. Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników – raport z analizy gleby dostępny jest na telefonie rolnika w kilka minut po przeprowadzonym badaniu, a rolnik otrzymuje precyzyjne zalecenia dotyczące potrzeb mineralnych każdej z części jego ziemi.

czytaj więcej

NAJWIĘKSZY PRODUCENT WODORU

Połowa wodoru produkowanego w Polsce powstaje w fabrykach Grupy Azoty. Produkowany przez nas wodór jest wytwarzany z gazu ziemnego i wykorzystywany przede wszystkim w procesie syntezy...

Połowa wodoru produkowanego w Polsce powstaje w fabrykach Grupy Azoty. Produkowany przez nas wodór jest wytwarzany z gazu ziemnego i wykorzystywany przede wszystkim w procesie syntezy amoniaku. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie.

czytaj więcej

Centra badawczo-rozwojowe

Silna pozycja w branży nie byłaby możliwa do osiągnięcia bez ciągłego inwestowania w obszar badawczo-rozwojowy i innowacje. W Centrach Badawczo-Rozwojowych Grupy Azoty powstają nowocze...

Silna pozycja w branży nie byłaby możliwa do osiągnięcia bez ciągłego inwestowania w obszar badawczo-rozwojowy i innowacje. W Centrach Badawczo-Rozwojowych Grupy Azoty powstają nowoczesne produkty wytwarzane za pomocą zaawansowanych technologii przyjaznych środowisku. To droga do dywersyfikacji portfela produktowego i usprawniania procesów produkcyjnych.

czytaj więcej

Centrum Materiałów do Druku 3D

Nasze innowacje w 2020 roku weszły w wymiar 3D. Otworzyliśmy nowoczesne Centrum Materiałów do Druku 3D i rozpoczęliśmy sprzedaż produktów do technologii FDM pod marką Tarfuse®. Podstaw...

Nasze innowacje w 2020 roku weszły w wymiar 3D. Otworzyliśmy nowoczesne Centrum Materiałów do Druku 3D i rozpoczęliśmy sprzedaż produktów do technologii FDM pod marką Tarfuse®. Podstawowym surowcem do produkcji jest wytwarzany w naszej Grupie wysokiej jakości poliamid-6 i jego modyfikowane odmiany.

czytaj więcej

biodegrado-walna otoczka polimerowa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wsparło również nasz projekt opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK). Celem...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wsparło również nasz projekt opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK). Celem jest wolniejsze uwalnianie składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększanie ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą też ulegały degradacji w środowisku glebowym w ciągu maksymalnie 48 miesięcy.

czytaj więcej
WPROWADZENIE

List prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządów spółek Grupy Azoty, oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany za 2020 rok. 

Dwanaście miesięcy 2020 roku to okres, który był  pełen nowych wyzwań, związanych głównie z pandemią COVID-19. Pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia, osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe, do czego przyczyniła się m.in. konsekwentnie realizowania strategia dywersyfikacji naszego biznesu. 

Czytaj więcej
Szanowni Państwo, wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie raportu serdecznie w imieniu całego Zarządu Grupy Azoty dziękuję, zaś czytelników zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że opisane działania naszej firmy zdobędą Państwa uznanie. Tomasz Hinc
kluczowe inwestycje

Polimery Police

Celem projektu Polimery Police, realizowanego przez Grupę Azoty Polyolefins jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Inwestycja pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych – nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja Polimery Police to blisko 400 nowych miejsc pracy w samej spółce oraz dodatkowe miejsca pracy w jej otoczeniu, związane m.in. z transportem polipropylenu, czy też z utrzymaniem ruchu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Zobacz
Covid 19

Grupa Azoty w czasie pandemii COVID-19

Naszą aktywność związaną z pandemią koronawirusa w 2020 roku skupiliśmy na trzech obszarach – bezpieczeństwo naszych pracowników, bezpieczna ciągłość produkcji oraz pomoc zewnętrzna, której mogły udzielić nasze zakłady. Już w marcu 2020 roku – czyli na samym początku epidemii – w spółkach Grupy Azoty powstały specjalne zespoły koordynujące działania we wszystkich obszarach związanych z reagowaniem na skutki pandemii COVID-19.

czytaj więcej
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Produkcja

Formuły nawozów Fosfarm zostały opracowane tak, aby przy jak najmniejszym zużyciu produktu zapewnić jak największą jego skuteczność. Dlatego też jego skład został wzbogacony o wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk, które znacząco przyczyniają się do poprawy jakości gleby. Nawozy te również zawierają azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny, czyli stymulują tzw. synergizm pierwiastków. Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym ¼ fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Konsumpcja

Na efektywność produktu wpływa także sposób jego stosowania, dlatego umożliwiamy klientom dostęp do materiałów wyjaśniających, jak i kiedy najlepiej stosować nawozy linii Fosfarm, W folderach są zawarte informacje o wielkości optymalnych dawek produktu, a także są wskazane okresy kluczowe dla wzrostu roślin, kiedy to jego stosowanie jest rekomendowane. Materiały mają również dodatkowy walor edukacyjny – wyjaśniają źródło stosowania nawozu w danym momencie cyklu życia rośliny, a także spodziewany skutek nawożenia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Recykling

Mając świadomość ograniczoności zasobów naturalnych, coraz ważniejsze staje się zrównoważone i odpowiedzialne gospodarowanie nimi. Składnik będący produktem ubocznym jednego procesu, może być podstawą innego. Tę zależność wykorzystujemy w nawozach Fosfarm. Zawarty w nich fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki pochodzą z zasobów odnawialnych m.in. z popiołu ze spalania osadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Projektowanie

Każdy element produktu, także jego opakowanie. powinno nadawać się do ponownego wykorzystania, dlatego opakowania linii Fosfarm zostały zaprojektowane tak, aby móc poddać je recyklingowi. Aby ułatwić ich segregację, zostały opatrzone stosownym oznaczeniem.

Nasz biznes

Wyniki spółek Grupy Azoty za 2020 rok

Wymagające otoczenie rynkowe i konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków funkcjonowania, wywołanych przez pandemię koronawirusa nie przeszkodziły Grupie Azoty w osiągnięciu w 2020 roku dobrych wyników finansowych. 

Nasze skonsolidowane przychody w 2020 roku wyniosły 10,5 mld zł. Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na wielkość obrotów, należy wymienić wzrost sprzedaży segmentu Nawozy-Agro oraz ograniczenie popytu na rynkach docelowych segmentów Chemia i Tworzywa. 

Czytaj więcej

Żródło: Opracowanie własne

O Grupie Azoty

Stawiamy na dialog z interesariuszami.

W Grupie Azoty przekazujemy interesariuszom uczciwe i wiarygodne informacje o naszej firmie. Priorytetowo traktujemy dialog, ponieważ rozumiemy, że jest on podstawą wzajemnego zrozumienia w zmiennym otoczeniu.

Czytaj więcej
O Grupie Azoty

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym i mamy znaczącą pozycję w Unii Europejskiej. Działalność operacyjną prowadzimy w Polsce i w Niemczech. Siedziba główna Grupy Azoty mieści się w Tarnowie.

Czytaj więcej
O Grupie Azoty

Model biznesowy i nasze wartości

Grupa Azoty będzie wdrażać w branży chemicznej nowoczesne, kompleksowe rozwiązania, spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Czytaj więcej
Innowacje

Nasze podejście do innowacyjności

Zarządzanie innowacjami w Grupie Azoty ma charakter kompleksowy. Nasi przedstawiciele uczestniczą w inicjatywach o charakterze innowacyjnym, takich jak programy akceleracyjne lub projekty dotowane.

Czytaj więcej