Strategia

Strategia biznesowa

W latach 2013–2020 Grupa Azoty rozwijała się w czterech obszarach stanowiących kluczowe wyzwania zgodnie z przyjętą strategią.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[IR - Strategia i alokacja zasobów]

W latach 2013–2020 Grupa Azoty rozwijała się w czterech obszarach stanowiących kluczowe wyzwania zgodnie z przyjętą strategią.
 
Obszarami stanowiącymi wyzwanie dla Grupy Azoty były:

  • ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej;
  • wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie;
  • umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej;
  • generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

W 2020 roku kontynuowaliśmy prace nad przygotowaniem strategii na kolejną dekadę. W listopadzie 2021 roku została opublikowana nowa Strategia Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030. Uwzględnia ona zmiany, które zaszły w naszej Grupie oraz otoczeniu rynkowym jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, obejmujące obszary środowiska, społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Dokument jest planem konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Azoty.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Strategia