Wprowadzenie

List prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządów spółek Grupy Azoty, oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany za 2020 rok. 

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[102-12] [102-14]

Dwanaście miesięcy 2020 roku to okres, który był  pełen nowych wyzwań, związanych głównie z pandemią COVID-19. Pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia, osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe, do czego przyczyniła się m.in. konsekwentnie realizowania strategia dywersyfikacji naszego biznesu. Jednocześnie aktualne pozostały wszystkie te wyzwania, których celem jest zmiana postaw środowiskowych i szeroko rozumiana transformacja klimatyczno-energetyczna. Jako Grupa Azoty doskonale rozumiemy, że zmiany proklimatyczne wymagają zaangażowania środowisk biznesowych. Mówiąc o, przykładowych danych pokazujących nasze konkretne działania w tym zakresie, warto wskazać, że w samym  2020 roku w porównaniu do roku 2019 zmniejszyliśmy m.in.:  o 10 proc. zapotrzebowanie na paliwa do wytwarzania energii, o 20 proc. zmniejszyliśmy emisję gazu cieplarnianego – podtlenku azotu, o ponad 17 proc. zmniejszyliśmy emisję pyłu PM 2.5, czy chociażby o 5 proc.  zmniejszyliśmy liczbę odpadów. 

Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie rozwiązań dekarbonizacyjnych, ale również szerzej – wszystkie zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem to kwestie, które wymagają mądrych i szybkich działań.  Równie ważna w kontekście prowadzenia działalności i komunikacji z interesariuszami, jest konieczność przygotowania się na nowe wymogi związane z taksonomią. Przed nami trudny, ale ważny okres przemiany i kontynuacji tworzenia wartości  w zgodzie z zasadami  zrównoważonego  rozwoju.  Jesteśmy do tych zmian gotowi, bo wiemy, że poprzez działania obniżające naszą emisyjność, zwiększamy konkurencyjność i otwieramy nowe możliwości biznesowe. Szczegóły konkretnych projektów przedstawiliśmy w strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030.

Sukces Grupy Azoty nie byłby możliwy bez innowacji. Wiemy i rozumiemy, jak wielką wartość oraz przewagę rynkową mogą nam zapewnić prace badawczo-rozwojowe. W 2020 roku rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kędzierzynie – Koźle – chcemy umożliwić naszym ekspertom i naukowcom dostęp do najlepszych technologii i światowej klasy sprzętu. Tylko w ten sposób możemy się rozwijać i dalej wyznaczać trendy dla branży chemicznej.  

Najważniejszym obszarem działalności Grupy Azoty pozostaje segment Agro, a jednym z kluczowych wyzwań – edukacja i wsparcie rolników oraz producentów żywności. Znamy stojące przed nimi szanse. Znamy też ich potrzeby i wyzwania jakie stawia przed rolnikami, ale również przed nami Europejski Zielony Ład. Naszym celem jest wprowadzanie formuł nawozowych, gwarantujących rolnikom efektywne osiąganie celów produkcyjnych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami środowiskowym. 

Wśród najważniejszych inwestycji w 2020 roku warto wymienić przeprowadzony z sukcesem w puławskiej spółce Grupy Azoty rozruch nowej wytwórni nawozów granulowanych, a konkretnie uruchomienie pierwszejlinii produkcyjnej granulacji mechanicznej wraz z obiektami logistycznymi o rocznej zdolności produkcyjnej 400 000 ton saletry amonowej lub zamiennie 466 000 ton saletrzaku. Trwa budowa drugiej linii produkcyjnej o takiej samej wydajności. Dwie linie produkcyjne będą mogły wytwarzać ponad 800 tys. ton nawozów rocznie i są naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony rolnictwa wielkoobszarowego. Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej przewidywane jest na pierwsze półrocze 2022 roku. Cały czas postępują też prace związane z największą w Polsce i jedną z największych w Europie chemicznych inwestycji, czyli budową Polimerów Police. To kolejny projekt w kierunku dywersyfikacji naszej działalności. Tym razem o perspektywiczny rynek polipropylenu. Obecnie zaawansowanie prac przekracza już 70 proc. prac, a zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2023 rok. 

Wszystkie nasze  działania wpisują się w prowadzony od kilku lat proces integracji biznesowej spółek z Grupy Azoty. Szanując odrębność prawną poszczególnych zakładów, budujemy jedną markę – Grupę Azoty. Pomimo, że proces konsolidacji w ramach spółek Grupy Azoty jest procesem ciągłym, to, pozwala nam budować Grupę Kapitałową, która z powodzeniem konkuruje na zagranicznych rynkach.  

Szanowni Państwo, wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie raportu serdecznie w imieniu całego Zarządu Grupy Azoty dziękuję, zaś czytelników zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że opisane działania naszej firmy zdobędą Państwa uznanie. 


Z poważaniem

Tomasz Hinc

Poprzednia sekcja
Spis treści
O Grupie Azoty